Zbiór starych map Litwy, okolic Wilna, ze wskazaniem na wieś pochodzenia rodziny, Świątniki.