Zasady korzystania

Dane genealogiczne prezentowane na niniejszej witrynie:

  • udostępniane są wyłącznie w celach domowych i osobistych, a wykorzystanie ich w innych celach przez kogokolwiek jest zabronione;
  • będą niezwłocznie poprawione lub usunięte w przypadku naruszenia czyichś dóbr osobistych na żądanie zainteresowanej osoby;
  • zostały zgromadzone i opublikowane przy największej możliwej staranności, jednakże rodzinni genealodzy i administratorzy witryny zastrzegają sobie możliwość popełnienia błędu oraz wyłączają swoją odpowiedzialność za ewentualną szkodę lub utratę korzyści poniesione przez osobę korzystającą z tych danych (nie dotyczy osoby, której dobra naruszono);
  • odzwierciedlają stan wiedzy rodzinnych genealogów na określony dzień, a ich aktualność mogła się później zmienić;
  • mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych informacji w związku z ochroną prywatności, wówczas dodatkowe informacje mogą uzyskać tylko członkowie rodziny;
  • mogą być przypadkowo zbieżne z danymi innych osób o tych samych lub innych imionach i nazwiskach, za co rodzinni genealodzy, administratorzy witryny ani tym bardziej sami członkowie rodziny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności; aby uniknąć pomyłki, z obecności tych danych na niniejszej witrynie nie należy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości jakichkolwiek osób;
  • jeśli zostały znalezione przez wyszukiwarkę internetową, a osoba której dotyczą nic dotychczas nie wie o niniejszej witrynie — to zapewne rodzinni genealodzy szukają kontaktu z tą osobą i proszą ją o skontaktowanie się z nimi w celu uzupełnienia drzewa genealogicznego (niekoniecznie do Internetu);
  • zostały przetworzone za pomocą skryptu genealogicznego JSFamilia, którego autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość witryny; wszelkie pytania należy kierować do rodzinnych genealogów lub administratorów witryny.